PRIMARIA COMUNEI BISTRET

Judetul Dolj

Bistret 101947 - POCU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii
9.ii: Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Titlul proiectului: Solutii de combatere a marginalizarii prin masuri inovative sociale
Contract nr.: POCU/20/4/2/101947
Beneficiar: Comuna Bistret, Judetul Dolj
Parteneri: P1 - scoala Gimnaziala Bistret, P2 - Fundatia Magdalena Deijs


» Anunt atribuire contract - Catering -
» Anunt atribuire contract - Ateliere de lucru -
» Anunt atribuire contract - Cursuri calificare -
» Servicii de organizare seminarii - Anunt -
» Servicii de organizare seminarii - Caiet de sarcini -
» Servicii de organizare seminarii - Documentatie de atribuire -
» Servicii de organizare seminarii - Declaratie functii decizie -
» Servicii de organizare seminarii - Model contract -
» Servicii de organizare seminarii - Formulare -
» Servicii de organizare seminarii - Anunt privind atribuirea contractului de servicii -