PRIMARIA COMUNEI BISTRET

Judetul Dolj

Bistret 101947 - POCU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare Prioritatea de investitii
9.ii: Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Titlul proiectului: Solutii de combatere a marginalizarii prin masuri inovative sociale
Contract nr.: POCU/20/4/2/101947
Beneficiar: Comuna Bistret, Judetul Dolj
Parteneri: P1 - scoala Gimnaziala Bistret, P2 - Fundatia Magdalena Deijs


» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Formulare -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Formulare editabile -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Documentatie de atribuire -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Declaratie persoane cu functii de decizie -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Caiet de sarcini -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Anunt de participare nr. 1016 -
» 2020.02.26 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2019.12.13 POCU 101947 oferta forta de munca -
» 2019.09.27 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2019.08.01 - Calendar organizare si derulare concurs de plan de afaceri -
» 2019.08.01 - Anunt concurs de planuri de afaceri -
» 2019.06.11 - Calendar organizare si derulare concurs de plan de afaceri -
» 2019.06.11 - Metodologie de evaluare si selectie planuri de afaceri -
» 2019.06.12 - Anunt concurs de planuri de afaceri -
» 2019.05.03 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2019.01.07 POCU 101947 oferta forta de munca -
» 2018.09.25 POCU 101947 oferta forta de munca -
» 2018.07.10 - Servicii de organizare seminarii - Anunt privind atribuirea contractului de servicii -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Model contract -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Formulare -
» 2020.03.27 - RASPUNS LA SOLICITARI CLARIFICARI -
» 2017.12.07 - Anunt atribuire contract - Catering -
» 2018.01.09 - Anunt atribuire contract - Ateliere de lucru -
» 2018.01.22 - Anunt atribuire contract - Cursuri calificare -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Anunt -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Caiet de sarcini -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Declaratie functii decizie -
» 2018.06.05 - Servicii de organizare seminarii - Documentatie de atribuire -
» 2020.03.23 - Cursuri de formare profesionala - Model contract de servicii -
» 2020.04.02 - Raspuns clarificare -
» 2020.04.10 - 2195 - Declaratie lista participanti -
» 2020.04.29 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.05.08 -Anunt atribuire contract formare profesionala -
» 2020.07.22 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.08.11 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.09.22 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.10.02 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.11.02 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» 2020.12.02 POCU 101947 oferta de forta de munca -
» Anunt finalizare proiect -
» ANUNT ACHIZITIE DIRECTA - EXECUTIE LUCRARI - 11.05.2021 -
» 02.04.2018 - Anunt - panouri fotovoltaice -
» 02.05.2018 - PV selectie locuinte - panouri fotovoltaice -