roen

Taxe

 

Compartimentul de Stare civilă:

 

- Taxă pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii - 100 lei

- Taxă pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii - 100 lei

- Taxă pentru eliberarea Anexei nr. 9 la H.G. 64/2011 - (ADEVERINŢĂ PRIVIND STATUTUL CIVIL) - 50 lei

- Taxă pentru divorțul pe cale administrativă (Legea 127/2013) - 500 lei

- Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului S.P.C.L.E.P. Bistreț - 500 lei

- Taxă pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbători legale) și în intervalul orar 09:00 - 15:00 - 100 lei

- Taxă pentru soluționarea dosarelor de transcriere a actelor de stare civilă - 100 lei

- Taxă pentru soluționarea dosarelor de schimbare de nume sau prenume pe cale administrativă - 200 lei

  

 Conform Legii nr. 119 / 1996, cu modificările și completările ulterioare:

 

- pentru nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de lege ( Art. 63 alin. (1) lit. b ) - de la 100 lei la 500 lei

- pentru omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact ( Art. 63 alin. (1) lit. f ) - de la 100 lei la 500 lei

- pentru pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă ( Art. 63 alin. (1) lit. j )  de la 100 lei la 500 lei

- Alte contraventii stabilite prin Legea nr. 119 / 1996

 

 

 

PLATA TAXELOR SE POATE FACE LA BIROUL "TAXE ȘI IMPOZITE" DIN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BISTREȚ, STR. CALEA DUNĂRII, NR. 192, JUD. DOLJ

 

 

©2024 Primăria Bistret