roen

Înregistrarea căsătoriei

 

               Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul D.P.C.L.E.P/S.P.C.L.E.P., al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.

 

               Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la D.P.C.L.E.P./S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există nici un impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales.

Documente necesare

  • Documentul cu care se face dovada identității, în original
  • Certificatul de naștere, în original
  • Certificatul medical privind starea sănătății, certificatele medicale sunt valabile
  • 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
  • Documente, în original , traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul

 

               Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.

 

               Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofițerul de stare civilă într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ținută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfășura, la cerere, și în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofițerul de stare civilă cunoaște limba respectivă.

Despre

Bistreț este o comună în județul Dolj, Oltenia, România, formată din satele Bistreț, Bistrețu Nou, Brândușa și Plosca.

©2023 Primăria Bistret