roen

Înregistrare sistematică a imobilelor

Aducem la cunoștință cetățenilor, deținători de imobile, terenuri cu sau fără construcții, la nivelul Comunei Bistreț, că sunt demarate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, având ca scop înregistrarea gratuită a acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 

Sunteți rugați să vă prezentați la sediul Primăriei Comunei Bistreț, cu documentele care să ateste dreptul de proprietate în original

- Titlul de proprietate ,

- Certificat de moștenitor,

- Acte de proprietate asupra construcțiilor,

- Acte de identitate (CI/BI în termen de valabilitate)

- Certificat de deces

- Certificat de căsătorie

 

Punctul de lucru este la sediul Primăriei Bistret, str. Calea Dunării, nr. 192, județul Dolj

 

Program: Luni - Vineri, în intervalul orar 08:30 – 15:00.

Despre

Bistreț este o comună în județul Dolj, Oltenia, România, formată din satele Bistreț, Bistrețu Nou, Brândușa și Plosca.

©2023 Primăria Bistret