roen

Termene eliberare acte de identitate și vize de reședință

         Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.L.E.P., în situația în care sunt necesare verificări suplimentare.Conform radiogramei nr. 3383883 din data de 12.07.2023 a Direcției pentru Evidența Persoanelor, au fost dispuse măsuri organizatorice, astfel încât termenul de "10 zile de producție" a cărților de identitate, stabilit pentru serviciul/birourile/compartimentele de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor prin Îndrumarea nr. 3382963 din 07,06,2023, va fi redus la "maxim 5 zile lucrătoare".


         Începând cu data de 20.07.2023 termenul de eliberare, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

 


- carte de identitate - ~ 7 zile
- carte de identitate provizorie - ~ 2 zile
- viza de reședință(flotant) - 
~ 2 zile 

©2024 Primăria Bistret