PRIMARIA COMUNEI BISTRET

Judetul Dolj

COMUNICATE DE PRESA - detalii Comunicat de presa lansare proiect Bistret 101947

» Inapoi Comunicat de presa lansare proiect Bistret 101947 20.09.2017 10:44 LANSARE PROIECT ID: 101947 Titlu: Solutii de combatere a marginalizarii prin masuri inovative sociale In perioada 21.08.2017 – 20.08.2020 parteneriatul format din: Comuna Bistret, Scoala Gimnaziala Bistret, Fundatia Magdalena Deijs, implementeaza proiectul cu titlul Solutii de combatere a marginalizarii prin masuri inovative sociale. Obiectivul proiectului este cresterea nivelului de trai si incluziune sociala a grupurilor vulnerabile din comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri integrate de educatie pentru copii, calificare pentru adulti, integrare pe piata muncii, locuire, antreprenoriat si asistenta sociala si medicala. Efectul pozitiv pe termen lung al realizarii obiectivului general al proiectului este reducerea fenomenului de saracie generalizata, facilitand implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei. Dintre obiectivile specifice ale proiectului amintim: - OS1 - Stoparea abandonului scolar in comunitatea marginalizata prin interventii remediale de tip consiliere elev-parinte-scoala, programe scoala dupa scoala si a doua sansa pentru 141 copii si 141 parinti. - OS2 - Masuri integrate de ocupare a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii pentru 590 membri ai grupului tinta, programe de ucenicie pentru 70 tineri, formare profesionala pentru 500 persoane si 172 locuri de munca subventionate la angajatori din zona destinate membrilor grupului tinta - OS3 - Incurajarea antreprenoriatului in comunitatile marginalizate (20 intreprinderi nou create) - OS4 - Cresterea calitatii serviciilor sociale si de sanatate la nivel de comunitate ( 3 servicii sprijinite) - OS5 - Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru membrii grupului tinta (29 case reabilitate si 41 panouri fotovoltaice instalate) - OS6 - Asistenta si indrumare pentru reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 590 membri ai comunitatii marginalizate - OS7 - Implicarea comunitatii in problemele sociale ale membrilor acesteia prin 18 ateliere de lucru si 6 seminarii organizate in regiunea de dezvoltare a proiectului Proiectul este implementat prin intermediul finantarii nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate(non-roma), prin implementarea de masuri integrate. Valoarea totala a proiectului este de 17.238.519,91 lei. Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data 20.09.2017 in localitatea Bistret la Caminul Cultural, Calea Dunarii, nr. 199. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 - 2020 Date de contact: Manager proiect: Antonie Cristiana, tel: 0733.681.685, email: bistret101947@gmail.com;


Fisiere: