PRIMARIA COMUNEI BISTRET

Judetul Dolj

COMUNICATE DE PRESA - detalii MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDET DOLJ - Codul MySMIS: 124073

» Inapoi MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDET DOLJ - Codul MySMIS: 124073 29.07.2019 18:20 Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Scolii Gimnaziale Bistret, pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, precum accesul la un proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational in conditii corespunzatoare. Atingerea obiectivului general se va realiza ca urmare a indeplinirii tuturor obiectivelor specifice enuntate mai jos. Proiectul de fata, prin obiectivul general enuntat, respectiv de reabilitare a unei unitati de invatamant din mediul rural este in concordanta cu prioritatea de investitie a prezentului apel, respectiv reabilitarea infrastructurii educationale din invatamantul gimnazial, contribuind la imbunatatirea rezultatelor scolare si la o rata de tranzitie mai mare catre nivelurile superioare de educatie. Imbunatatirea infrastructurii si echiparea unitatii de invatamant cu dotari tehnologice moderne sporeste atractivitatea unitatii de invatamant, fiind o actiune realizata in concordanta cu masurile de prevenire si corectare stabilite pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, asumate de Romania in cadrul Programului/strategiei Europa 2020, precum si impreuna cu actiunile prevazute in Planul National de Reforma 2017, pag.46 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-romania-ro_0.pdf). Proiectul -MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE COALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT I REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRE, JUDE DOLJ- contribuie in mod direct la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru copii si tineri din mediul rural- Comuna Bistret judetul Dolj, respectiv la atingerea obiectivului specific 10.1 al axei prioritare -Crestererea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului-, in cadrul Axei prioritare 10 -Imbunatatirea infrastructurii educationale- a Programului Operational Regional 2014-2020. Obiectivele specifice ale proiectului: Sa fie reabilitata 1 unitate de invatamant general obligatoriu - clase I-VIII, respectiv Scoala Gimnaziala Corp C1 Bistret


Fisiere: